Πεδία και παράμετροι εξοικονόμησης ενέργειας σε εκπαιδευτικούς χώρους (Bachelor thesis)

Τερζίδου, Μαρία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4710
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών
Subject classification: Energy
Energy conservation
Keywords: Εξοικονόμηση ενέργειας;Ενέργεια
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4710
Appears in Collections:Κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF671999.pdf1.6 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons