Ανάπτυξη εφαρμογής ελέγχου για τη διαχείριση δεδομένων παραλαβής παγίων (Bachelor thesis)

Μπακιρτζόγλου, Σταύρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4714
Η σημερινή εποχή μπορεί να χαρακτηριστεί από την «εισβολή» της πληροφορικής σε όλους τους τομείς και τους κλάδους σχεδόν κάθε επαγγέλματος, από την μικρότερη επιχείρηση ως την μεγαλύτερη εταιρεία. Σήμερα ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κατέχει μια σημαντική θέση στην διεκπεραίωση καθημερινών λειτουργιών σε κάθε εταιρεία, από την απλή δημιουργία κειμένων και την έκδοση παραστατικών ως την κατασκευή και την συντήρηση μεγάλων βάσεων δεδομένων. Παράλληλα συνεχώς οι επιχειρήσεις βομβαρδίζονται με νέα δεδομένα και πληροφορίες οι οποίες αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να οδηγήσουν σε κέρδος χρόνου και χρήματος. Είναι λοιπόν λογικό αυτός που έχει τα κατάλληλα εργαλεία, να μπορεί να επεξεργαστεί αυτά τα δεδομένα γρηγορότερα και να εκμεταλλευτεί τα αποτελέσματα τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι γίνετε όμως όταν υπάρχουν τα δεδομένα αλλά δεν υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο-πρόγραμμα για να τα επεξεργαστεί, η ακόμα αν το εργαλείο που ήδη υπάρχει δεν επαρκεί; Σε αυτή την τιερίπτωση πρέτιει να δημιουργηθεί ένα νέο εργαλείο που θα κάνει την δουλειά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που χρειάζονται. Ένα αντίστοιχο πρόβλημα είχε η εταιρία Ε.Δ.Α. (Εταιρεία Διανομής Αερίου) και σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας ήταν η λύση του. Αντικειμενικός στόχος αυτής της εργασίας είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα, το οποίο θα δέχεται δεδομένα σε συγκεκριμένη μορφή, θα μπορεί να τα τοποθετεί σε μια βάση δεδομένων και στην συνέχεια θα επιτρέπει περαιτέρω επεξεργασία τους. Ειδικότερα η εργασία παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σε περιβάλλον Visual Basic, το οποίο να μπορεί να αλληλεπιδρά με ένα αρχείο βάσης δεδομένων στο οποίο θα εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Informatics
Data
Application software
Keywords: Πληροφορική;Διαχείριση δεδομένων;Εφαρμογή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4714
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF672005.pdf2.34 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons