Σχεδιασμός συστήματος αδιαλείπτου παροχής ισχύος (U.P.S.) (Bachelor thesis)

Κρυωνάς, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4716
Είναι σίγουρο ότι ο ηλεκτρισμός έφτασε σήμερα να είναι τόσο απαραίτητος και σε τέτοιο βαθμό, όπου δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα εάν, έστω για λίγο έχουμε την απώλεια του. Οι τηλεπικοινωνίες, τα αεροδρόμια ,οι υπολογιστές και πολλά άλλα, στηρίζονται στον ηλεκτρισμό. Για αυτούς τους λόγους, κατασκευάστηκαν συσκευές που παρέχουν την ονομαζόμενη <Αδιάλειπτη Παροχή Ισχύος> ή κοινός U.P.S. Αυτές οι συσκευές διατηρούν την τάση (π.χ σε Η/Υ) όταν στο δίκτυο έχουμε την απώλεια της, για κάποιο τεχνικό πρόβλημα της Δ.Ε.Η.. Αυτή η πτυχιακή εργασία, αποτελείται από την θεωρητική ανάλυση των U.P.S και από τον σχεδιασμό μιάς τέτοιας συσκευής. Η ανάλυση είναι βασισμένη σε Ελληνική και Ξένη βιβλιογραφία και σε σημειώσεις σχετικών μαθημάτων του T.E.i Καβάλας. Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου κ. Δημήτριο Μπουτάκη ,για την αμέριστη συμπαράσταση του.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: Computers
Computer science
Electricity
Keywords: Υπολογιστής;Ηλεκτρισμός;Ηλεκτρικό ρεύμα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4716
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF681998.pdf2.36 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons