Αμοιβή - παραγωγικότητα - έλεγχος (Bachelor thesis)

Γρηγοριάδης, Νικόλαος Χ.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4751
Μετά την διεκπεραίωση της εργασίας θα αποκομίσουμε πλήρη εικόνα για το πώς πραγματοποιείται ο σύγχρονος έλεγχος σε μεγάλες Βιομηχανίες, θα διαπιστώσουμε τα κίνητρα τα οποία συντελούν στην αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης απαραίτητη προϋπόθεση σήμερα για τον σωστό ανταγωνισμό των ομοειδών επιχειρήσεων των Χωρών της Ε.Ο.Κ. Στη συνέχεια μετά την απόκτηση εμπειριών θα εκφράσουμε γνώμη για τα κριτήρια αξιολόγησης του προσωπικού της Β.Φ.Λ. σε συνδυασμό με τις υποδείξεις της Ιδιωτικής Οικονομικής που διδιάσκεται στα Τ.Ε.Ι.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Productivity
Keywords: Λογιστική;Παραγωγικότητα;Αμοιβή;Έλεγχος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4751
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO7-1988.pdf2.56 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons