Ο τόπος εγκατάστασης των παραγωγικών μονάδων (Bachelor thesis)

Φαταή, Ευαγγελία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4752
Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια για την πληρέστερη παρουσίαση ενός σημαντικού θέματος που αφορά την επιλογή του τόπου εγκατάστασης των παραγωγικών μονάδων. Επέλεξα αυτό το θέμα, επειδή σχετίζεται με τσ αντικείμενο των σπουδών μου. Επίσης με ώθησε το γεγονός της συνεχούς ανάπτυξης της οικονομίας και της τεχνολογίας γενικά σε όλα τα επίπεδα. Στην παραπάνω ανάπτυξη συντελούν και οι επιχειρήσεις. Οι πληροφορίες είναι αρκετές σχετικά με το ιστορικό των επιχειρήσεων και τους παράγοντες για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης τους. Αλλά λόγω της ανάπτυξης ορισμένα από τα παλαιότερα στοιχεία έρχονται σε αντίθεση με τα νεότερα στοιχεία. Συνάντησα αρκετές δυσκολίες στη συγκέντρωση απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων κατά την επαφή μου με τους επιχειρηματίες του Ν.Μαγνησίας. Μέσα από μια αρκετά χρονοβόρα και μεγάλη προσπάθεια κατάφερα να πάρω απαντήσεις στα περισσότερα από τα ερωτήματα που τους έθεσα. Βέβαια προσπάθησα όσο το δυνατό περισσότερο μπορούσα να γίνει τέλεια αυτή η πτυχιακή εργασία και πιστεύω ότι τα στοιχεία που συγκέντρωσα θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον οποιουδήποτε αναγνώστη, σπουδαστή και μη.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Finance
Industry
Productivity
Keywords: Παραγωγή;Επιχείρηση;Παραγωγικές μονάδες;Εγκαταστάσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4752
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO8-1989.pdf2.05 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons