Η δραστηριότητα της αγροτικής ασφαλιστικής στον αγροτικό χώρο (Bachelor thesis)

Παπάζογλου, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4757
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Agriculture
insurance
Finance
Keywords: Ασφαλιστικές εταιρείες;Αγροτική ασφαλιστική;Λογιστικές εργασίες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4757
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO101994.pdfSDO1019942.24 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons