Η δραστηριότητα της αγροτικής ασφαλιστικής στον αγροτικό χώρο (Bachelor thesis)

Παπάζογλου, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4757
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Agriculture
insurance
Finance
Keywords: Ασφαλιστικές εταιρείες;Αγροτική ασφαλιστική;Λογιστικές εργασίες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4757
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Agriculture
insurance
Finance
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-26T09:38:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 1994-02
Advisor name: Δημητριάδης, Ευστάθιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 94
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO101994.pdfSDO1019942.24 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons