Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσης & εφαρμογή (Bachelor thesis)

Μπουζιούρης, Σπύρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4761
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Accounting
Fiscal year--Law and legislation
Balance sheet
Keywords: Ισολογισμός;Φορολογία;Λογιστικά βιβλία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4761
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO91999.pdfSDO919991.19 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons