Η μόλυνση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Ποια πρέπει να είναι τα μέτρα, οι μέθοδοι και τα κίνητρα για την αποφυγή της μόλυνσης από τις επιχειρήσεις (Bachelor thesis)

Σαββοπούλου, ΕυθυμίαΤζελάλη, Αθηνά


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4771
Ο άνθρωπος ανήκει, στη φύση και, όχι η φύση στον άνθρωπο". Η έννοια "προστασία του περιβάλλοντος κινδυνεύει να παρερμηνευθεί σαν αόριστη λέξη της μόδας, χωρίς σοβαρή σημασία. Ακόμη και στους κύκλους των ειδικών δεν φαίνεται να έχει γίνει κατανοητό το όλο θέμα. Η άποψη όμως αυτή είναι οδυνηρή για την ανθρωπότητα. Κατά καιρούς αναζητείται "ειδικός επιστήμων της προστασίας του περιβάλλοντος". Η προστασία όμως του περιβάλλοντος περιλαμβάνει τόσο εκτενή πεδία και τόσο διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους, ώστε να μην μπορεί να υπάρξει κατά κυριολεξία "ειδικός περιβαλλοντολόγος". Γι' αυτόν τον λόγο οι ειδικοί των διαφόρων τομέων που είναι σχετικοί με την προστασία του περιβάλλοντος οφείλουν να συνεργάζονται και να λύνουν τα ζητήματα συλλογικά. Για να εξελιχθεί μια τέτοια συνεργασία με επιτυχία, θα πρέπει να υπάρχει όχι μόνο αμοιβαία συνενοήση και κατανόηση μεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και προθυμία και ικανότητα για συνεργασία. Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι μιά γενική εικόνα του πλανήτη μας. Δεν παρουσιάζεται μεμονωμένα σε ορισμένες χώρες αλλά εμφανίζεται παντού. Γι' αυτό και εμείς δεν θα μιλήσουμε μόνο για την μόλυνση μέσα στην Ελλάδα αλλά και γενικά μια και αποτελεί σήμερα παγκόσμιο φαινόμενο.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Environment
Infection
Business
Keywords: Επιχείρηση;Περιβάλλον;Μόλυνση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4771
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO11989.pdf4.53 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons