Γραμμάτια εισπρακτέα, λογιστική διαδικασία εκδόσεως προεξοφλήσεως, ενεχυριάσεως, μεταβιβάσεως, διαμαρτυρήσεως (παραδείγματα) (Bachelor thesis)

Γλαβίνα, Δανάη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4773
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Accounting
Transfer
Keywords: Γραμμάτια;Λογιστική;Ενέχυρα;Μεταβιβάσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4773
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO11991.pdf1.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons