Οργάνωση λογιστηρίου και διεκπαιραίωση λογιστικής εργασίας Α.Ε. με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ. και με χρήση Η/Υ (Bachelor thesis)

Ελευθεριάδου, Γεσθημανή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4780
Η εργασία μου αποτελείται από δύο μέρη: Στο πρώτο μέρος αναπτύσσω την οργάνωση Λογιστηρίου με τα δικαιολογητικά που χρησιμοποιούνται, το πως οργανώνονται αυτά, τα διάφορα λογιστικά συστήματα που υπάρχουν, τα βιβλία που τηρεί το κάθε σύστημα, τα σχέδια λογαριασμών που πρέπει να τηρούν οι επιχειρήσεις και ακόμη αναφέρω γενικά για το Ε.Γ.Λ.Σ. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζω τη λογιστική εργασία μιας Α.Ε. ενδεικτικά: Ξεκινώντας από την απογραφή και Ισολογισμό ενάρξεως, το άνοιγμα βιβλίων, διάφορες ημερολογιακές εγγραφές, τακτοποίηση των λογαριασμών, εγγραφές τέλους χρήσεως. Ισοζύγιο και Ισολογισμό τέλους χρήσεως.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Organization
Finance
Keywords: Λογιστική;Λογιστικές εργασίες;Οργάνωση λογιστηρίου
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4780
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO21988.pdf1.8 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons