Φορολογία ανώνυμων εταιρειών (Bachelor thesis)

Τοπαλίδης, Ευάγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4804
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Taxation--Law and legislation--Greece
Enterprises
Income tax
Keywords: Ανώνυμες εταιρείες;Φορολογία;Λογιστικά βιβλία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4804
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Taxation--Law and legislation--Greece
Enterprises
Income tax
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-26T14:09:58Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 2004-05
Advisor name: Τσομπανόπουλος, Ευάγγελος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 86
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO112004.pdfSDO1120043.38 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons