Διαχρονική ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της ΕΛΙΝΟΙΛ, ελληνικής εταιρείας πετρελαίων Α.Ε. από το 1989-1992 με τη βοήθεια αριθμοδεικτών (Bachelor thesis)

Σαραλιώτη, Φωτεινή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4823
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Consolidated financial statements
Accounting--Standards
Ratio analysis
Keywords: ΕΛΙΝΟΙΛ;Αριθμοδείκτες;Οικονομικές καταστάσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4823
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO191996.pdfSDO1919961.5 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons