Αξιολόγηση προσωπικού στις ελληνικές επιχειρήσεις (Bachelor thesis)

Κωτούλα, Κωνσταντίνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4825
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Business
Human resources
Evaluation
Keywords: Επιχειρήσεις;Προσωπικό;Αξιολόγηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4825
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 46
Subject classification: Business
Human resources
Evaluation
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-26T18:11:38Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1988-12
Advisor name: Πρωτόπαπας, Αρσένης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 46
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO31988.pdf931.69 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons