Ν.Δ. 1297/1972 - αποσβέσεις από φορολογική και λογιστική όψη (Bachelor thesis)

Καρούστας, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4877
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Accounting
Legislation
Keywords: Φορολογία;Λογιστική;Αποσβέσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4877
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 73
Subject classification: Taxation
Accounting
Legislation
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-26T20:41:53Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1992-03-10
Advisor name: Δεν υπάρχει πληροφορία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 73
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO61992.pdf1.05 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons