Ο ρόλος της "Λογιστικής δεοντολογίας" στην σύγχρονη εποχή. (Bachelor thesis)

Σπυριδοπούλου, ΛαρίσαΜπαντάκ, Περιχάν


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/487
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accountants
Professional ethics
Keywords: Ηθική εκπαίδευση;Επαγγελματική δεοντολογία;Λογιστική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/487
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Accountants
Professional ethics
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-26T17:38:33Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013
Advisor name: Χατζούδης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 119
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013355.pdf2.09 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons