Προσδιορισμός ΦΠΑ σε επιχειρήσεις Β' κατηγορίας (Bachelor thesis)

Ηλιάκη, Δέσποινα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4880
Από την 1η Ιανουαρίου 1987 εφαρμόζεται στην Ελλάδα το σύστημα του φόρου προστιθέμενης αξίας. Με το φόρο αυτό αναμορφώνεται πλήρως. απλουστεύεται και εκσυγχρονίζεται το ισχύον σύστημα των γενικών έμμεσων φόρων. Ήδη πολλές από τις φορολογίες όπως ο φόρος κύκλου εργασιών (Φ.Κ.Ε), το χαρτόσημο, ο φόρος δημοσίων θεαμάτων, ο φόρος των κέντρων διασκέδασης, οι εισφορές υπέρ ΟΓΑ κλπ καταργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1987 και αντικαταστάθηκαν από το ΦΠΑ. Η Ελλάδα ανέλαβε την υποχρέωση να εναρμονίσει την έμμεση φορολογία της προς την αντίστοιχη φορολογία των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με την εφαρμογή του κοινού συστήματος του ΦΠΑ. Ανεξάρτητα όμως από την πιο πάνω υποχρέωση η εφαρμογή του ΦΠΑ στην Ελλάδα επιβάλλεται και για τους εξής λόγους : OC) Άσκηση δικαιότερης και απλούστερης φορολογίας και κοινωνικής πολιτικής. β) Μείωση του οικονομικού, κοινωνικού και δημοσιονομικού κόστους της φορολογίας
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Business
Finance
Keywords: ΦΠΑ;Φόρος;Φορολογία;Επιχείρηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4880
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO61993.pdf4.48 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons