Εφαρμογή φορολογικών συστημάτων στον καπιταλισμό - σοσιαλισμό. Ποιο το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα (Bachelor thesis)

Βάρκα, Αικατερίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4883
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Information technology
Accounting
Keywords: Φορολογικό σύστημα;Φορολογία;Λογιστική
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4883
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO71988.pdf917.34 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons