Το επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού στην Ελλάδα. (Bachelor thesis)

Ραχούτη, Θεοχαρούλα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/488
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
Subject classification: Accountants
Tax consultants
Greece
Keywords: Λογιστής;Φοροτεχνικός;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/488
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Accountants
Tax consultants
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-26T17:49:56Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
Publication date: 2013-11
Advisor name: Χατζούδης, Δημήτριος
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Χρηματοικονομικής και Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 52
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013353.pdf809.01 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons