Κλαδικό λογιστικό σχέδιο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (εφαρμογή στο Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο) (Bachelor thesis)

Φιλιπποπούλου, Φωτεινή


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4920
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Public institutions--Accounting
Hospitals--Accounting
Sectoral Accounting Plan
Keywords: Νοσοκομεία;Λογιστική;Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο;Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου;ΝΠΔΔ;Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4920
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2082005.pdf2.8 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons