Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ανώνυμης Εταιρίας "Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο-Ιατρική Απεικόνιση Βόλου" (Bachelor thesis)

Χρόνης, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/496
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial statements
Financial ratio
Keywords: Χρηματοικονομικές καταστάσεις;Αριθμοδείκτες;Ιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο-Ιατρική απεικόνιση Βόλου
URI: http://hdl.handle.net/123456789/496
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013349.pdf380.95 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons