Έρευνα και καταγραφή της δομής του εργατικού δυναμικού των επιχειρήσεων του Νομού Αχαΐας (Bachelor thesis)

Δελής, Χρήστος Στυλ.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4968
Με αυτήν την εργασιακή προσπάθεια γίνεται μία όσο το δυνατόν προσέγγιση στον ευαίσθητο τομέα που καλείται ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ μιας επιχείρησης. Σ αυτήν την προσπάθεια διακρίνονται δυο μέρη : Το πρώτο αναφέρεται στην ανάγκη επάνδρωσης των επιχειρηματικών μονάδων από το ανάλογο και κατάλληλο στελεχικό δυναμικό. Το δεύτερο μέρος που ακολουθεί εστιάζει το ενδιαφέρον στα οργανογράμματα των επιχειρήσεων :ΠΑΝΈΜΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ ,ΔΕΛΤΑ και AIGIDA καθώς και συνεντεύξεις των Προϊσταμένων της τμηματικής διάρθρωσης. Θέλω να ευχαριστήσω του καθηγητή κ.ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με το να μου αναθέσει αυτή την εργασία, το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (παράρτημα Πάτρας) για την πολύτιμη συνδρομή του όσου αφορά τα απαραίτητα συγγράμματα που μου διέθεσε, καθώς και τις Διοικήσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων χωρίς την συμβολή των οποίων, η εργασιακή αυτή προσπάθεια θα χαρακτηριζόταν ημιτελής. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παραδίδω αυτή την μελέτη προς ενημέρωση, προβληματισμό και κρίση.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Business
Labour force
Management
Keywords: Εργατικό δυναμικό;Οργάνωση;Διοίκηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4968
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Business
Labour force
Management
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-27T14:45:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1991-04
Abstract: Με αυτήν την εργασιακή προσπάθεια γίνεται μία όσο το δυνατόν προσέγγιση στον ευαίσθητο τομέα που καλείται ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ μιας επιχείρησης. Σ αυτήν την προσπάθεια διακρίνονται δυο μέρη : Το πρώτο αναφέρεται στην ανάγκη επάνδρωσης των επιχειρηματικών μονάδων από το ανάλογο και κατάλληλο στελεχικό δυναμικό. Το δεύτερο μέρος που ακολουθεί εστιάζει το ενδιαφέρον στα οργανογράμματα των επιχειρήσεων :ΠΑΝΈΜΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ ,ΔΕΛΤΑ και AIGIDA καθώς και συνεντεύξεις των Προϊσταμένων της τμηματικής διάρθρωσης. Θέλω να ευχαριστήσω του καθηγητή κ.ΜΙΧΑΛΗ ΠΙΠΙΛΙΑΓΚΟΠΟΥΛΟ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε με το να μου αναθέσει αυτή την εργασία, το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ (παράρτημα Πάτρας) για την πολύτιμη συνδρομή του όσου αφορά τα απαραίτητα συγγράμματα που μου διέθεσε, καθώς και τις Διοικήσεις των ανωτέρω επιχειρήσεων χωρίς την συμβολή των οποίων, η εργασιακή αυτή προσπάθεια θα χαρακτηριζόταν ημιτελής. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παραδίδω αυτή την μελέτη προς ενημέρωση, προβληματισμό και κρίση.
Advisor name: Πιπιλιαγκόπουλος, Μιχάλης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 38
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO81991.pdf600.44 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons