Ανάλυση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Ανώνυμης Εταιρίας "Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο-Ιατρική Απεικόνιση Βόλου" (Bachelor thesis)

Χρόνης, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/496
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial statements
Financial ratio
Keywords: Χρηματοικονομικές καταστάσεις;Αριθμοδείκτες;Ιατρικό διαγνωστικό εργαστήριο-Ιατρική απεικόνιση Βόλου
URI: http://hdl.handle.net/123456789/496
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Financial statements
Financial ratio
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-26T18:27:37Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013
Advisor name: Μυτακίδης, Στέφανος
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 40
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013349.pdf380.95 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons