Αγορές και συγχωνεύσεις (Bachelor thesis)

Παχής, Βασίλειος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4991
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Consolidation and merger of corporations
Keywords: Εξαγορές;Συγχωνεύσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4991
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1512002.pdf1.33 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons