Ρύθμιση πίεσης και κυκλική εναλλαγή αντλιών σε αντλιοστάσιο ύδρευσης με την χρήση PLC και ρυθμιστή στροφών (Bachelor thesis)

Παπαδόπουλος, ΗλίαςΧατζηπαππἀς, Σωκράτης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5017
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Subject classification: Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής
Electric inverters
Keywords: PLC;Electric inverters;Αντλιοστάσιο ύδρευσης
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5017
Appears in Collections:Προπτυχιακό Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF792011.pdf2.09 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons