Το ψυχολογικό κλίμα στο σύστημα καναλιών του franchising και η ενότητα των franachisor - franchisee (Bachelor thesis)

Καραπακλίδου, Ντιάνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5018
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Franchises (Retail trade)
Retail Trade
Keywords: Λιανικό εμπόριο;Franchising;Δικαιοχρησία;Δικαιοπαροχή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5018
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Franchises (Retail trade)
Retail Trade
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-27T17:22:14Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 999
Advisor name: Σπυρίδης, Θεόδωρος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 84
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2192006.pdf1.8 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons