Το ψυχολογικό κλίμα στο σύστημα καναλιών του franchising και η ενότητα των franachisor - franchisee (Bachelor thesis)

Καραπακλίδου, Ντιάνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5018
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Franchises (Retail trade)
Retail Trade
Keywords: Λιανικό εμπόριο;Franchising;Δικαιοχρησία;Δικαιοπαροχή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5018
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2192006.pdf1.8 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons