Οι επιπτώσεις στην οικονομία της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στη ζώνη του Ευρώ. (Bachelor thesis)

Φιλιππόπουλος, Κωνσταντίνος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/502
Αυτή η εργασία θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις που υπήρξαν στη Ελληνική οικονομία από την συμμετοχή της στην ευρωζώνη, είτε τις θετικές είτε τις αρνητικές. Επιπτώσεις είναι μια λέξη που περικλείει αρνητικό περιεχόμενο κυρίως, αλλα τα πρώτα χρόνια της ένταξης της στην ευρωζώνη η Ελληνική οικονομία είχε πάρα πολλά οφέλη τόσο στο οικονομικό αλλά και στο γεωπολιτικό επίπεδο.
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Eurozone
Greece
Keywords: Ευρωζώνη;Ελλάδα;Οικονομικές επιπτώσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/502
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Eurozone
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-26T20:53:48Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013
Abstract: Αυτή η εργασία θα ασχοληθεί με τις επιπτώσεις που υπήρξαν στη Ελληνική οικονομία από την συμμετοχή της στην ευρωζώνη, είτε τις θετικές είτε τις αρνητικές. Επιπτώσεις είναι μια λέξη που περικλείει αρνητικό περιεχόμενο κυρίως, αλλα τα πρώτα χρόνια της ένταξης της στην ευρωζώνη η Ελληνική οικονομία είχε πάρα πολλά οφέλη τόσο στο οικονομικό αλλά και στο γεωπολιτικό επίπεδο.
Advisor name: Ζουμπουλίδης, Βασίλειος
Examining committee: Δεν παρέχεται η πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 78
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
There are no files associated with this item.This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons