Εργατικά από φορολογική και λογιστική άποψη (Bachelor thesis)

Κουτεκίδης, Αλέξανδρος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5062
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Taxation
Labour law
Keywords: Λογιστική;Φορολογία;Εργατικό Δίκαιο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5062
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 81
Subject classification: Accounting
Taxation
Labour law
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-27T19:24:44Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1989-12
Advisor name: Σωτηριάδου, Δόμνα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 81
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO151989.pdf2.52 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons