Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας και η πολιτική του κράτους απέναντι σ'αυτές (Bachelor thesis)

Ιωαννίδου, Κ.


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5090
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι μία μεγάλη οικονομική δύναμη στην Ελλάδα, που μπορεί να συμβάλει στην ισόρροπη, αποκεντρωμένη και ορθολογική ανάπτυξη της . Δεν είναι υπερβολή αν υποστηρίξουμε ότι οι προοπτικές για απασχόληση, για μείωση του πληθωρισμού, για στροφή στις ήπιες μορφές ενέργειας, για προστασία του περιβάλλοντος, για ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη, στηρίζονται στις ΜΜΕ, που και αν ακόμη δεν λύσουν τα μεγάλα αυτά προβλήματα, μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στις λύσεις τους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια μεγάλη στροφή προς τις ΜΜΕ. Έτσι μπορούμε άφοβα να τονίσουμε ότι ο ρόλος και η συμβολή τους σε μια αυτοδύναμη, αποκεντρωμένη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της χώρας είναι ουσιαστικές και ανάγκες. Η ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. το 1981 έκανε επιτακτικότερη την ανάγκη προσαρμογής στις νέες ανταγωνιστικές συνθήκες, την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με ρυθμούς που πρέπει συνεχώς να επιταχύνονται εν όψει της ολοκλήρωσής της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς του 1992.
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Mass media
Business
Joint venture
Keywords: Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης;Επιχείρηση;Κοινοπραξία;Κράτος
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5090
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO161993.pdf961.59 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons