Ηλεκτρονική μέτρηση στάθμης δεξαμενών με απομακρυσμένη καταγραφή, ανάλυση και οπτικοποίηση των δεδομένων (Bachelor thesis)

Δεν διατίθεται


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5104
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Μετρήσεις
Ανάπτυξη εφαρμογής
Keywords: Μεθοδολογίες μέτρησεις;Μέτρηση στάθμης δεξαμενής;Ανάπτυξη εφαρμογής
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5104
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Μετρήσεις
Ανάπτυξη εφαρμογής
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-27T20:43:54Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Publication date: 2013
Advisor name: Αμανατιάδης, Άγγελος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 105
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1002013.pdf1.96 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons