Καινοτομίες στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων (Ν.2065/92 (Bachelor thesis)

Αφεντουλίδου, Σοφία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5112
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Innovation
Income
Keywords: Φορολογία;Εισόδημα;Καινοτομία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5112
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 78
Subject classification: Taxation
Innovation
Income
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-27T21:06:19Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1993
Advisor name: Παρχαρίδης, Βασίλειος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO171993.pdf1.01 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons