Ανταλλακτικά δίκτυα. Η περίπτωση της εναλλακτικής κοινότητας "Πελίτι". (Bachelor thesis)

Μπόσκου, Πασχαλία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/514
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Barter economy
Greece
Keywords: Ανταλλακτική οικονομία;Κοινότητα Πελίτι;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/514
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013339.pdf8.5 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons