Ανταλλακτικά δίκτυα. Η περίπτωση της εναλλακτικής κοινότητας "Πελίτι". (Bachelor thesis)

Μπόσκου, Πασχαλία


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/514
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Barter economy
Greece
Keywords: Ανταλλακτική οικονομία;Κοινότητα Πελίτι;Ελλάδα
URI: http://hdl.handle.net/123456789/514
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Barter economy
Greece
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-04-27T15:29:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2013-09-09
Advisor name: Καρασαββόγλου, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομλιας/Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 267
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
022013339.pdf8.5 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons