Ανάπτυξη εφαρμογής θερμιδομετρητή για το λειτουργικό σύστημα Android (Bachelor thesis)

Δούνδης, Άγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5160
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Ανάπτυξη εφαρμογής
Android
Keywords: Ανάπτυξη εφαρμογής;Android
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5160
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1152015.pdf1.49 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons