Η διαδικασία σύνταξης και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ. (Bachelor thesis)

Μπουλούκα, Αικατερίνη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5163
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Financial statements
Balance sheet
Business enterprises
Accounting standards
Keywords: Επιχειρήσεις;Οικονομικές καταστάσεις;Ισολογισμός;Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5163
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Financial statements
Balance sheet
Business enterprises
Accounting standards
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-27T23:00:52Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 2005
Advisor name: Μπαλτσής, Κωνσταντίνος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 103
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO2202005.pdfΠτυχιακή Εργασία56.32 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons