Το νέο ευρωπαϊκό νομισματικό σύστημα τα επιτεύγματα και οι ανεπάρκειές του και η πορεία των κρατών προς την ΟΝΕ (Bachelor thesis)

Μπαμπίδης, ΜιχαήλΣαμουηλίδης, Γεώργιος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5169
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: European Economic Community countries--Economic policy
European Monetary System (Organization)
Economic and Monetary Union
Keywords: Οικονομική πολιτική;Ευρώπη;Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα;ΟΝΕ (Οικονομική και Νομισματική Ένωση)
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5169
Item type: bachelorThesis
Subject classification: European Economic Community countries--Economic policy
European Monetary System (Organization)
Economic and Monetary Union
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-28T06:19:45Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 999
Advisor name: Κηπουρός, Αναγνώστης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 77
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1401997.pdf1.58 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons