Μετανάστες στην Ελλάδα : όψεις του οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού τους (Bachelor thesis)

Καλλιγά, Ηλιάνα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5171
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Greece--Emigration and immigration--Social aspects
Greece--Emigration and immigration--Economic aspects
Keywords: Μετανάστευση;Αποδημία;Ελλάδα;Μεταναστευτικό ζήτημα;Μετανάστες
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5171
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Greece--Emigration and immigration--Social aspects
Greece--Emigration and immigration--Economic aspects
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-28T06:44:55Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1998-10
Advisor name: Καρασαββόγλου, Αναστάσιος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 71
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1411998.pdf1.03 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons