Μορφές τραπεζικής χρηματοδότησης του πρωτογενούς τομέα από την Α.Τ.Ε. (Bachelor thesis)

Δεν διατίθεται


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5184
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Τραπεζικό σύστημα
Keywords: Δάνεια;Κεφάλαιο;Χρηματοδότηση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5184
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Τραπεζικό σύστημα
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-28T08:47:42Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 1992
Advisor name: Τσολάκης, Στέφανος
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 91
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO381992.pdf1.08 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons