Στοιχεία ενεργητικού σύμφωνα με το ενιαίο γενικό λογιστικό σχέδιο (Bachelor thesis)

Δεν διατίθεται


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5189
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Γενικό λογιστικό σχέδιο
Keywords: Λογιστικό σχέδιο;Λογαριασμοί ενεργητικού;Πάγιο ενεργητικό;Κυκλοφορούν ενεργητικό
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5189
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Γενικό λογιστικό σχέδιο
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-28T09:04:38Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publication date: 1993
Advisor name: Βλατσίδου, Πουλχερία
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 60
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO391993.pdf812.58 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons