Απαιτήσεις. Λογιστικός χειρισμός των επισφαλών και ανεπίδεκτων απαιτήσεων. Παραδείγματα. (Bachelor thesis)

Παπαδοπούλου, Ξένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5236
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Subject classification: Ισολογισμός
Keywords: Ισολογισμός;Πάγιο ενεργητικό;Επισφαλείς απαιτήσεις
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5236
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO441991.pdf661.76 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons