Ο τουρισμός στο νομό Καβάλας και οι προοπτικές ανάπτυξης του (Bachelor thesis)

Μάρκας, Ευάγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5283
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Τουριστική ανάπτυξη
Keywords: Τουριστική ανάπτυξη;Τουρισμός;Τουριστική αγορά
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5283
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO491992.pdf896.72 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons