Έρευνες κοινού - μάρκετινγκ (περίπτωση εικονικής επιχείρησης καλλυντικών) (Bachelor thesis)

Κριθαρίδης, Παύλος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5302
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Μάρκετινγκ
Keywords: Μάρκετινγκ;Έρευνα αγοράς;Συλλογή δεδομένων
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5302
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Μάρκετινγκ
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-28T14:33:35Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 2000-03
Advisor name: Πυραλεμίδου, Άννα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 28
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO502000.pdf829.45 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons