Ο ρόλος των ξένων επενδύσεων σε μια χώρα (Bachelor thesis)

Γκαλίτσιος, Δημήτρης


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5350
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Investments, Foreign
Economic impact analysis
Economy
Keywords: Επενδύσεις;Επενδυτικό πλαίσιο;Οικονομία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5350
Item type: bachelorThesis
Subject classification: Investments, Foreign
Economic impact analysis
Economy
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-28T17:08:46Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι. Καβάλας/ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας/ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publication date: 1999
Advisor name: Πυραλεμίδου, Άννα
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Publishing institution: teikav
Number of pages: 85
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO211999.pdfSDO2119991.38 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons