Δραστηριότητα από την έναρξη και κατά τη διάρκεια της χρήσης μιας Ε.Π.Ε. Απόδοση προσωρινής δήλωσης Φ.Π.Α. Απογραφή τέλους χρήσης - αποτελέσματα (Bachelor thesis)

Μπίτσιου, Βαρβάρα


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5364
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Taxation
Accounting
Economic development
Keywords: Φορολογία;Φόρος;Λογιστική;Οικονομική ανάπτυξη
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5364
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO191992.pdf858.91 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons