Ανάπτυξη εφαρμογής βάσης δεδομένων για τη διαχείριση των πτυχιακών εργασιών από τον επιβλέποντα εκπαιδευτικό (Bachelor thesis)

Γιώργης, Άγγελος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5401
Institution and School/Department of submitter: Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ/Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών/Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Subject classification: Βάσεις δεδομένων
Keywords: Βάσεις δεδομένων;Πληροφοριακά συστήματα;Ανάπτυξη εφαρμογών
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5401
Appears in Collections:Προπτυχιακό Μηχανικών Πληροφορικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
STEF1502011.pdf736.58 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons