Ηλεκτρονικά καταστήματα και πληροφοριακά συστήματα (Bachelor thesis)

Αλεξοπούλου, Βάγια


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5414
Οι εταιρείες σήμερα ενσωματώνουν στην παραγωγική τους διαδικασία πληροφοριακά συστήματα για να μειώνουν λειτουργικά έξοδα, αλλά και για να πραγματοποιείται καλύτερη οργάνωση και έλεγχος. Τα ηλεκτρονικά καταστήματα δημιουργούνται για να προωθήσουν πολλές φορές προϊόντα και υπηρεσίες ενός φυσικού καταστήματος, όπως η μελέτη περίπτωσης της παρούσας εργασίας, είτε για την αντικατάσταση των φυσικών για την αποφυγή λειτουργικών εξόδων. Ο συνδυασμός αυτών των δύο συστημάτων σε μια εταιρεία προσφέρει μειωμένα λειτουργικά έξοδα, αύξηση των πωλήσεων, καλύτερη οργάνωση και εξυπηρέτηση πελατών καθώς και τον καλύτερο έλεγχο των υπαλλήλων. Η χρήση τους αυτοματοποιεί κάποιες διαδικασίες-ρουτίνες πράγμα που οδηγεί και στη μεγαλύτερη παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Για την παρούσα εργασία μελετήθηκαν τα παιδικά καταστήματα Ναρλής της Καβάλας, που επιβεβαιώνουν τα βιβλιογραφικά ευρήματα.
Alternative title / Subtitle: Μελέτη περίπτωσης παιδικά καταστήματα Ναρλής
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών
Subject classification: Information systems
Internet
Market
Keywords: Πληροφοριακά συστήματα;Ηλεκτρονικό κατάστημα;Διαδίκτυο
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5414
Appears in Collections:Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO212013.pdf1.74 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons