Ο ρόλος του προγραμματισμού στις επιχειρήσεις (Bachelor thesis)

Αδαμίδου, Γαρυφαλλιά


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5415
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Finance
Management
Business
Keywords: Διοίκηση;Επιχείρηση;Στελέχωση
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5415
Item type: bachelorThesis
General Description / Additional Comments: Βιβλιογραφία: σ. 92
Subject classification: Finance
Management
Business
???metadata.heal.dateAvailable???: 2015-10-28T19:22:56Z
Item language: el
Item access scheme: free
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publication date: 1992
Advisor name: Κουγιώνας, Ιωάννης
Examining committee: Δεν υπάρχει πληροφορία
Publishing department/division: Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Publishing institution: teikav
Number of pages: 92
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO221992.pdf1.23 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons