Απαιτήσεις - Νομική Διαδικασία και λογιστικός χειρισμός των επισφαλών και ανεπίδεκτων απαιτήσεων. Παραδείγματα (Bachelor thesis)

Γανίτη, Ελένη


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5433
Institution and School/Department of submitter: ΤΕΙ Καβάλας, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής
Subject classification: Accounting
Legislation
Balance sheet
Keywords: Λογιστική;Ισολογισμός;Νομοθεσία
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5433
Appears in Collections:Προπτυχιακό Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO241989.pdf840.2 kBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons