Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας (Bachelor thesis)

Μπαρμπούδης, Χρήστος


 Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5506
Institution and School/Department of submitter: Τ.Ε.Ι Καβάλας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Industrial hygiene
Industrial safety
Work environment--Safety measures
Keywords: Εργασία;Εργασιακό περιβάλλον;Ασφάλεια;Υγιεινή
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5506
Appears in Collections:Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Προπτυχιακό

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SDO1562001.pdf2.25 MBAdobe PDFView/OpenThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons